Пенчо Милков: На 27 октомври излезте и гласувайте! Това е пътят към промяната!

Пенчо Милков: На 27 октомври излезте и гласувайте! Това е пътят към промяната!

Кандидатът за кмет на Русе, Пенчо Милков, издигнат от местна коалиция „БСП за България“ разговаря с работници и служители от фирма ТРУД, АД.

„Възходът на града изисква да извървим заедно и единни общ път. Друг начин няма. Ние можем и трябва да превърнем Русе в успешен модел и еталон на развитие в страната – такъв, какъвто го помнят учебниците по история“, заяви Пенчо Милков, кандидат за кмет на Русе от местна коалиция „БСП за България“ на среща със служители и работници от фирма ТРУД, АД в Русе.

Присъстващите зададоха редица въпроси на кандидата за кмет, касаещи управлението на града и справянето с множество наболели проблеми.

„Ще се противопоставим активно, с всички законови възможности на промишлените замърсители, търсещи собствените си краткосрочни интереси за сметка на русенци“, коментира социалистът въпроса за чистотата на въздуха в Русе.

„На гражданите ще се предостави цялата вярна информация за замърсителите, както и мерките, които могат да бъдат предприети според експертите. Ще се посочат отговорните органи и лица, ще се изисква настойчиво ежедневното им ангажиране с проблема и в най-кратки срокове да се извърши необходимото, за да не се допуска замърсяване на въздуха в Русе. Мерките за чистота на въздуха ще се предприемат в непрекъснат диалог с всички заинтересовани граждани, ще се търсят независими експерти, за да се посочат точно проблемите, като няма да се разчита единствено на механизмите за самоконтрол на предприятията и държавния контрол. Ще се проведе допитване сред русенци за придобиване от страна на Община Русе на мобилна станция за контрол на замърсителите, с която да се дава информация на населението, а също така да се подпомогнат контролните функции на РИОСВ.“

Присъстващите на срещата коментираха и темата за общинския автотранспорт в Русе. От своя страна Пенчо Милков отговори, че ако бъде избран за кмет заедно с екипа си ще развива активно общинския явтотранспорт по примера на други български и европейски градове. Това педвижда приоритетно осигуряване на нови транспортни средства за общинския градски транспорт, които да позволяват достойно и комфортно пътуване и опазване на околната среда. Транспортната схема и разписание ще се съобразяват с нуждите на хората, а не с желанията на превозвачите. Схемата следва да се съобрази и с работещите промишлени предприятия, за да могат работниците удобно да стигат и да се връщат до работа, независимо от смяната си. „Ще намаляваме стойността на картите за ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания, като целта ни е поетапно постигане на безплатно пътуване за тези групи“, зави Милков.

В края на разговора Пенчо Милков призова служителите: „На 27 октомври излезте и галсувайте според политическите си убеждения и според съвестта си. Само така можем да сбъднем промяната, която желаем.“

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Сподели:

Още новини от деня