Пенчо Милков: С екипа ми сме готови да посрещнем всяка нова бизнес възможност за Русе и регион

Почти три години вече сте на кметския пост. Какво бихте посочили като ключови реализирани успехи?

– Русе имаше огромна нужда от ремонт на микроградската среда. Десетилетия наред междублоковите пространства и алеи бяха в критично състояние. Предприехме мащабна дейност. Само до този момент на годината сме благоустроили паркингите и пространствата на над 30 жилищни блока в кварталите „Здравец“, „Родина“ и „Здравец-север“.

Готвим голяма кампания за ремонт на част от общинските жилища, които са близо 1900 и приютяват стотици русенски семейства.

Подобрихме значително и пряката грижа за хората чрез общинските предприятия. Закупени бяха нови машини, наехме допълнителни служители. Оказа се, че почти липсват кадърни работници за ремонт на тротоарите. Затова сформирахме специална бригада и сега възстановяваме тези умения, защото масово в града ни, вместо да се полагат плочи, тротоарите се асфалтираха.

В грижата за хората освен множеството социални услуги въведохме и подкрепа за второ дете и близнаци. Освен това всяка година увеличаваме средствата за програма „Асистирана репродукция“.

Бих изтъкнал и засилването на сигурността – едно от невидимите блага. Направихме решителни крачки, създавайки център за 24-часово видеонаблюдение, до чиито данни ОД на МВР има непрекъсната връзка. Камерите вече са над 700, а някои от тях са с толкова добра технология, че позволяват с лекота да разпознаем нарушителите на реда и спокойствието.

Успех за мен е и това, че за първи път Русе успя да намали сумите, които плаща като отчисления на държавата за количеството генерирани отпадъци. Същевременно увеличихме дела на сепарираните отпадъци от 0 на близо 5%. Всичко това е резултат от промяната, която наложихме в организацията на сепариращата инсталация, новите поточни линии, които въведохме, новите контейнери и начин на сметосъбиране.

През тази година заработи активно и сероочистващата инсталация, която бе изградена от ТЕЦ – Русе, под наш натиск. Освен това увеличихме броя на измервателните станции за въздуха, като оборудвахме последната със система за непрекъснато измерване на бензен и летливи органични съединения. Такава липсваше до момента.

Всяка година реализираме и залесителна програма и подкрепяме множество доброволчески инициативи като засаждането на над 300 вида дървета и храсти върху старото сметище на Русе.

Гордея се и с новостите, които въведохме в сферата на образованието. В Русе днес във всяка детска градина се прилагат иновативни методи на обучение, сред които и роботика. Подготвяме това да се случи и в русенските училища и всяко дете да има равен достъп до съвременно технологично образование.

Ключово за Русе бе и решението „Общински транспорт“ да стане единственият превозвач в рамките на града. В момента попълваме автопарка на дружеството, като имаме 20 нови електробуса, очакваме 15 нови тролея и още превозни средства. Така ще се подобрят разписанията, ще спре войната за пътници и русенци ще се възползват от по-качествени транспортни услуги.

Предприехме решителни действия и за решаване на проблема с тировете, който измъчва града ни от години. Въпреки че въпросът е от национално значение, работим за изграждането на голям паркинг върху общински терен за над 700 тира и се надявам при следващата публикация за града ни строежът да е реализиран и камионите вече да не безпокоят русенци.

Особено много се гордея с повишаването на прозрачността на общинската администрация – от широките обществени обсъждания по важните за града въпроси, през редовните анкети до Географската информационна система, която дава богата информация напълно безплатно. Улеснение за гражданите е и достъпът до деловодната ни система, което им позволява в реално време да отправят предложение или сигнал, както и да проверяват развитието по преписката си.

Всяка обществена поръчка протича в електронна среда. Там всеки гражданин може да провери условията, които поставяме, цените и кандидатите. Абсолютна прозрачност, която съм обещал и към която винаги съм се стремял. Сега при всяка процедура търсим да привлечем възможно най-много участници, а не да създаваме ограничения за отбрани фирми. Така повишаваме конкуренцията и постигаме за едни и същи услуги драстично по-ниски цени спрямо 3-4 години назад.

И нещо много важно, което отчитам като успех – въпреки нестабилната политическа обстановка в страната и непрекъснато сменящите се правителства, с които аз и колегите ми работим, съумяхме да обърнем погледа на държавата към проблемите и възможностите на Русе. Разговарях с министрите лично, много от тях избраха да посетят Русе още в първите дни от службата си, получихме и финансиране за някои от най-големите ни проекти.

Колко и какви са привлечените инвестиции в града през последните години?

– Точно преди минута приключи срещата ми с най-новите инвеститори, които до 2023 г. трябва да построят завода си в Русе. Световният лидер в отоплителните и климатичните системи за автомобили „Ебершпехер“ стъпва в България и това ще е поредната привлечена инвестиция в сферата на автомобилната индустрия за града ни.

През лятото друг голям завод – „Вите Аутомотив“, обяви, че ще удвои производството си. А италианска компания за производство на пластмаси чрез шприцоване вече закупи имот и проектира изграждането на нови производства в индустриалния ни парк.

С екипа ми сме готови да посрещнем всяка нова бизнес възможност за Русе и региона, но приоритетно ще съдействаме на високотехнологични компании, които могат да гарантират опазването на безопасността и чистотата на въздуха.

Кое е конкурентното предимство на Русе, или по-точно нишата, в която общината може да се развива и занапред в икономически план?

– Две са основните ни конкурентни предимства. Разбира се, уникалното местоположение. Градът ни е разположен на два европейски коридора, единият от които е река Дунав, с която се свързваме с Централна Европа и Черноморския басейн. Това е вратата, през която всички новости навлизат от цивилизования свят в Русе, а след това в цяла България. Другият коридор е по направлението север – юг и във време на криза и война като тази между Русия и Украйна ролята му на свързващ Азия с Европа е изключително голяма.

Второто конкурентно предимство на Русе е исторически напластеното у нас, русенци, културно развитие, което е уникално за страната. Русенското общество е съвсем специално в сферата на културата и науката. Този процес е започнал още преди Освобождението на България и продължава и днес. Вярвам, че постиженията ни в културата, в науката и спорта са голямо предимство за Русе. Те са и предпоставка за бъдещото му развитие.

Какви са плановете на община Русе, финансирани от ЕС през новия програмен период по програмата за регионално развитие? Кои са ключовите инфраструктурни проекти и кога предстои да бъдат реализирани?

– Община Русе ще направи всичко възможно да участва активно в следващия програмен период съвместно с други общини, НПО и представители на бизнеса за съвместни проекти. Целта е да се повиши икономическият стандарт на обществото в Русе.

В Плана за интегрирано развитие на общината сме формулирали много амбициозна програма за развитие. Тя безспорно е свързана с изграждането на втори етап от крайбрежната зона, булеварди, велоалеи, но за съжаление не мога да бъда по-конкретен, защото към настоящия момент не са утвърдени изискванията на оперативните програми.

Сподели: