ненов музей

Периодът ноември 2020 – октомври 2021 г. за Регионалния исторически музей премина под знака на Covid-19

Периодът ноември 2020 – октомври 2021 г. за Регионалния исторически музей премина под знака на Covid-19. Рефлексията от двете затваряния, случили се в първите десет месеца от 2020 г. и последвалият ги трети локдаун, даде сериозно отражение върху броя на посетителите спрямо предишни години.

Въпреки строгите рестрикции и ограничителни мерки, културният институт остана отворен към своите публики, благодарение на променената в движение комуникационна стратегия. През м. ноември 2020 г. бе проведено най-голямото и значимо събитие за музейната общност – Панаир на музейните изложби – активна платформа за диалог между експерти по експозиционна дейност, музейни служители, неправителствени организации и държавни институции. Инициативата се проведе в партньорство с Община Русе като хибридно събитие – в присъствена и онлайн форма.

В периода м. ноември 2020 – м. октомври 2021 г. се проведоха поредица от инициативи, посветени на 800-годишнината на Ивановските скални църкви, сред които: Национална научна конференция „Иваново-Червен-Търнов – наследството на Средновековието“; музеят е съорганизатор на конференцията с международно участие „Културни ресурси и валоризиране на наследства“; презентационни турове до „Затрупаната“ скална църква, която е част от археологическия резерват край село Иваново и мястото, където през XIII в. възниква скалният манастир „Св. Архангел Михаил“. Под печат е учебно помагало, посветено на Св. патриарх Йоаким I и скалния манастир „Св. Архангел Михаил“.

Наред с експозиционната си дейност, за изминалия период музеят организира и редица образователни  инициативи, свързани с изучаване на традиции, практики и форми на местно наследство. По отношение на работата с публики културният институт  продължава да следва политиката на отвореност, достъпност и диалогичност, като предоставя поле за изява и общуване на аудитории от различни възрасти и с разностранни интереси. Това провокира и започналият през 2021 г. година редизайн на залите „Иваново“ и „Червен“ в Историческия музей, където разказът за Средновековието получава нов прочит. Новият дизайн на експозицията е конструиран въз основа на принципите на т. нар „Нова музеология“, в която посетителят излиза от ролята на пасивен реципиент и декодира заложените смисли и послания сам.

Активната комуникация с аудиториите провокира и иновативни начини за споделяне на местното наследство. Феминистката разходка, която имаше няколко нови издания, очерта местата на памет, свързани с имената на видни русенки и ролята им в развитието на обществото от втората половина на 19. до средата на 20. век. По темата е заснет и документален филм.

Проведоха се традиционните представяния на изследвания на музейни експерти, както в специалните тематични вечери, така и в инициативи като Международна нощ на прилепите, Европейската нощ на музеите и Европейската нощ на учените, последната от които се проведе изцяло онлайн. Във входа на Историческия музей е поставено интерактивно табло с образа на Левски, като  част от платформа, която интерпретира знанието за живота и делото на българския  революционер по необичаен за туристите начин. Съдържанието е изработено от екип на Музей „Теохари Антонеску“ в Гюргево и е дар на русенския музей като жест на  ползотворното сътрудничество между двата културни института. За посетителите на Историческия музей бе изработена фоторамка, която позволява те да се снимат с подноса на княз Александър I Батенберг. Това е съществен елемент от политиката по сближаване на музея с неговите публики, усилване на преживяванията и иновативни начини за досег с културното наследство на региона.

Експозиционните пространства на музея през последните 10 месеца станаха сцена на поредица от театрални постановки, етюди и фрагменти. Ползотворното сътрудничество с театрални трупи и формации е доказателство за разпознаваемостта на музея като възможна платформа за среща на различни видове изкуства, инспирирани от прекия си досег едно с друго.

Уредници от отдел „Природа“ към Русенския музей участваха в 45-ото преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България, провело се по инициатива на Българското дружество за защита на птиците. Музейни специалисти взеха участие в Петнадесетите международни Цар-Шишманови дни в Самоков и Четиридесет и първите научни четения на Асоциация „Онгъл“. Тема на форума тази година бе „Фолклор и религия: език – текст – контекст“.

Излезе от печат книгатата на д-р Искрен Великов „Музейни репрезентации на националното Възраждане. Образи на наследството“. През месец октомври 2021 г. излезе от печат и том ХХІІІ на Регионален исторически музей – Русе – „Етнографските музеи на българските градове“. Изданието съдържа доклади на историци, етнолози, фолклористи и проучватели от Русе, София, Шумен, Елхово, Варна, Враца, Видин, Ловеч, Горна Оряховица и Омуртаг.

Директорът на Русенския музей проф. Николай Ненов участва в пилотен курс по интерпретативно планиране в обектите на световното наследство на ЮНЕСКО който се проведе през м. октомври в Котор, Черна гора. Обучението имаше за цел да насърчи разбирането за това как планирането на тълкуването може да помогне за представянето на изключителна универсална стойност на обект от световното наследство, като в същото време разкрива как може да се свърже с него по-широките ценности, които са в основата на мисията на ЮНЕСКО.

Музеят работи по три международни проекта и по други десет, с национално или местно финансиране. Предстои изграждането на Увеличена реалност и на Допълнена реалност за посетители на Средновековния Червен, Ивановските скални църкви и залите в музея, които ги представят.

Регионален исторически музей стана носител на годишната Награда на Комисията по образованието и науката на Народното събрание – „Училището в музея, музеят в училището“. Призът е за образователната програма „Русезнание“, във фокуса на която попада местното културно и природно наследство, неговото изучаване, популяризиране и споделяне. Русенският музей кандидатства и за отличието на Парламентарната комисия с образователния модул „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“. Наградата е признание за десетилетния му опит да представя културното наследство по иновативен начин.

Сподели: