АПИ-лого

Бившият кмет на Тетово е сред кандидатите за главен инспектор в сектор „Контрол и правоприлагане – Русе“ на АПИ

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 24.08.2020 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-848/19.08.2020 г. на Главния секретар на АПИ, за длъжността „главен инспектор“ – 1 щ. бр. в сектор „Контрол и правоприлагане – Русе“, отдел „Контрол и правоприлагане“ при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Найден Стоянов Стоянов

2. Красимир Димитров Антонов

3. Невяна Енчева Атанасова

4. Николай Георгиев Петракиев

5. Ивайло Мирославов Василев

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 04.09.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул.„Македония”№3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 04.09.2020 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония”№3.

Сподели:

Още новини от деня