Пламен Рашев и Тодор Койнов ще проведат приемна за граждани на 30 януари

Пламен Рашев ще води заседанието на Общински съвет – Русе утре

Във връзка с усложняващата се обстановка с пандемията от COVIT-19,
на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т,1, чл.58, ал.1, както и на основание чл.60, ал.3 от ПОДНОБСНКВОА председателят на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев промени мястото на провеждане на 7-мото заседание на Общински съвет – Русе, насрочено за 19.03.2020 г. Заседанието ще се проведе на 19.03.2020 г. от 09:00 часа в Пленарна зала на Община Русе.

Пазарджиев определи местата в заседателната зала за общинските съветници и общинска администрация. Той предложи да бъде взето решение заседанието да бъде закрито.

Във връзка с отсъствието му от заседанието на Общински съвет – Русе, насрочено за 19.03.2020 г., на основание чл.15, ал.3, както и на основание чл.72, ал.2 от ПОДНОБСНКВОА, Пазарджиев определи заместник-председателя Пламен Христомиров Рашев да открие и ръководи заседанието. Същият следва да докладва и точките по дневния ред, внесени от името на Председателя на Общински съвет – Русе, както и да подпише протокола и взетите решения на воденото от него заседание.

Съгласно Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-704/14.03.2020 г. и Заповед № РД-01-705/15.03.2020 г. на Кмета на Община Русе и решение на ПК по Здравеопазване и социална политика, всички общински съветници и служители на администрацията при присъствието в залата да спазват установените противоепидемични мерки. На входа на Пленарна зала ще има осигурени предпазни маски, които следва да бъдат използвани от всички присъстващи в залата!

Призовават се общинските съветници и служителите от общинска администрация, които са болни или имат симптоми на грип да не присъстват на предстоящата сесия.

Общинските съветници, които ще участват в заседанието на 19.03.2020 г. следва да се явят на входа на Пленарна зала в 8:40 ч., с оглед създадена организация за самостоятелно влизане в сградата. С оглед бързо заемане на местата в залата, всеки съветник предварително трябва да се информира, кое е предвиденото за него място.

Сподели:

Още новини от деня