План - приемът в осми клас през новата учебна година в Русенска област ще бъде в 55 паралелки

План – приемът в осми клас през новата учебна година в Русенска област ще бъде в 55 паралелки

Време за прочитане: < 1 мин.

В предложението за държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година се предвижда в училищата, намиращи се на територията на град Русе да се осъществи прием в 55 паралелки, от които 22 за профилирано обучение и 33 за професионално обучение. Така планираните паралелки съответстват на структурата на средните училища на територията на община Русе и са съобразени с изискването за увеличаване на дела на учениците, които се обучават в професионални училища и професионални паралелки.

1 нова паралелка ще има в ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе – Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства, половин паралелка – в ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили – Трайни насаждения, половин паралелка в ПГ по транспорт – Локомотиви и вагони, в ПГМТ „Юрий Гагарин“ – Електрически превозни средства, в ПГПТ „Атанас Буров“ – Измервателна и организационна техника, в СУ „Васил Левски“ – Русе – Икономическо развитие.

Общо 10 паралелки са в специалности са с очакван недостиг, като там се планира прием на 260 ученици.

Сподели:

Още новини от деня