Община Иваново

План – сметката за чистота на Община Иваново за 2018-а е приета

Време за прочитане: < 1 мин.

Общински съвет – Иваново одобри план – сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходите по поддържането на чистотата на територията на Община Иваново за 2018 г., както следва:
1. Приходи – 599 297 лв.
1.1. Преходен остатък от 2017 г.- 90 330 лв.
1.2. Приходи от такса битови отпадъци (ТБО) – 508 967 лв.
в това число:
– физически лица – 383 903 лв.
– юридически лица – 125 064 лв.
2. Разходи от такса битови отпадъци (ТБО) – 599 297 лв.
в това число:
1.1. За сметосъбиране и извозване на битови отпадъци – 230332 лв.
1.2. За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци – 267217 лв.
1.3. За поддържане чистота на обществени територии – 101748 лв.

Сподели:

Още новини от деня