Община Иваново

Плащането на местните данъци и такси в Община Иваново ще започне на 8 февруари

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” няма да работи с граждани на 06 февруари 2019 г. за времето от 8.00 ч. до 17.00 ч. поради подготовка за годишно облагане.

Плащането на местните данъци и такси ще започне  на  08 февруари 2019 г. от  8:15ч.  до 12:00ч. и от 12:30ч. до16:00ч.  на касите на звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“, кметствата и касите на EasyPay.

На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок  до 30 април 2019 г., се прави отстъпка от 5 на сто.              

За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2019 г.  не са изпращани годишни съобщения, но същите могат да се видят /разпечатат/ от страницата за проверка на задълженията на сайта на община Иваново ivanovo.bg с ЕИК и PIN код или на телефон 08116 2254.

Погасяването на задълженията може да направите на касите на  звено ”МДТ” в община Иваново, с пощенски запис,  в офисите  на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна  или  по следната сметка на общината:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  – РУСЕ  пл. „Хан Кубрат” №  1
по следната сметка:     
BG46CECB979084F2318200
БИК    CECBBGSF

и код на плащане:

44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци,  
44 23 00 –  данък превозни средства
44 14 00 –  патентен данък.

Сподели:

Още новини от деня