община бяла

Плащането с отстъпка на местни данъци и такси в Община Бяла ще бъде до 30 юни

Община Бяла уведомява, че с разпоредбата на § 26 от Закона за мерките и действията по време на извън­редното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 24.03.2020 г. през 2020 г. отстъпка 5 на сто се пра­ви на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) сроковете за плащане на задълженията Ви за ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 г., са както следва:

Срок за плащане – на две равни вноски:


Първа вноскадо 30.06.2020 г.


Втора вноскадо 31.10.2020 г.


На предплатилите за цялата година до 30.06.2020 г. се прави отстъпка 5 на сто.

Крайният срок заплащане на ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ТБО) с 5% отстъпка при внасяне на цялото задължение остава непроменен до 30 април.

Сподели:

Още новини от деня