площадка за стрийт фитнес

Площадки за стрийт фитнес ще има пред блок „Перущица“ и блок 45

Предстои корекция на бюджета на Община Русе за 2020 година през този месец. С цел пълното усвояване на целева субсидия за капиталови разходи, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага следното. В Инвестиционната програма за 2020г. е заложен обект „Изграждане на 2 броя площадки при бл. „Ясен“, кв. Здравец Изток и бл. 45, кв. „Дружба 3“ за стрийт фитнес – проекти, АН и СМР“ за 30 250лв. Към настоящият момент има постъпили предложения от граждани за изграждане на такава площадка в жк. „Възраждане“ пред бл. „Перущица“. Във връзка с това, се предлага на общинските съветници наименованието на обекта да бъде променено на обект „Изграждане на 2 броя площадки – пред бл. „Перущица“, кв. „Възраждане“ и бл. 45, кв. „Дружба 3“ за стрийт фитнес – проекти, АН и СМР“ за 30 250 лв.

сн. Архив

Сподели: