Повече изяви на читалищните състави предлага ръководството на Община Русе

Повече изяви на читалищните състави предлага ръководството на Община Русе

В Община Русе се проведе работна среща с представители на читалищата на територията на общината. В нея взеха участие заместник – кметът на Община Русе Енчо Енчев, директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Катя Петрова, началникът на отдел „Култура“ Ива Чавдарова и  секретари на русенски читалища.

Сред обсъжданите въпроси бяха разширяването на дейността им и поддържането на материалната им база. За първи път през тази година и по предложение на кмета на Община Русе Пенчо Милков  и с решение на Общински съвет – Русе, общинската субсидия за читалищата беше удвоена от 20 хиляди на 40 хиляди лева.

Енчо Енчев предложи от следващата година да бъдат направени промени в правилника на Програма „Култура“ на Община Русе с цел програмата да стартира в началото на календарната година преди приемането на общинския бюджет. Така одобрените проектни предложения на кандидатстващите организации, сред които и читалищата от Русе и региона, ще имат по-дълъг срок за изпълнение на дейностите, заложени в тях.

По време на срещата беше изразено желание за сътрудничество при реализиране на съвместни инициативи между Общината и русенските читалища за по-активна изява на художествените състави и тяхното участие в културния живот на града.

Едно от предложенията, които Енчо Енчев направи, е на предстоящото издание на традиционния фолклорен събор „Златната гъдулка“ през 2023 г. да се поканят и участници от българските общности в Румъния, които съхраняват българските традиции и фолклор.

В тази насока беше и препоръката на общинското ръководство русенските читалища да бъдат по-активни при популяризиране в медиите на дейността си като информационни, образователни и културни центрове.

Сподели: