Повече от 200 ученици се включиха в образователната програма на РИМ – Русе „Русезнание“

Повече от 200 ученици се включиха в образователната програма на РИМ – Русе „Русезнание“

Повече от 200 ученици се включиха в образователната програма на Регионален исторически музей – Русе „Русезнание“ само за три дни. Заниманията на децата от училище „Възраждане“ се проведоха в Историческия музей и Екомузей с аквариум под ръководството на музейни педагози.

Чрез тематични беседи и практически уъркшопи, второкласниците се запознаха с детайли от развитието на Русе, както и с имената на града през различните периоди от неговото развитие.

Децата научиха какво е музей, кой и как събира артефактите, които се показват, как се съхраняват и какво разказват различните експонатите.

Познавателните игри помогнаха на учениците да формират умения за извличане на информация от предмети – да ги описват, датират и да изказват хипотези за техния произход и предназначение. Досегът с реалните експонати в Историческия музей съдейства за по-лесното възприемане, осмисляне и интерпретиране на наследството. Третокласниците от училището пък се запознаха с устройството и местообитанията на водолюбивите птици, научиха как се придвижват, с какво се хранят. Практическите занимания в зала „Блатна екосистема“ на Екомузей с аквариум имат за цел провокиране на траен интерес към природните дадености на региона и формиране на екологична култура у подрастващите.

През декември учениците от „Възраждане“  проведоха занимания, посветени на влечугите. Занятията се случиха в Терариума на Екомузей с аквариум, а отглеждания там царевичен смок, албинос, помогна на децата да преодолеят страха си от змиите.

Заниманията на учениците от училище „Възраждане“ са част от Националната програма „Създаване на съвременна образователна среда“, Модул: „Музеите като образователна среда“ на Министерството на образованието и науката.

Сподели: