Повече от 300 килограма опасни битови отпадъци събраха в Русе

Повече от 300 килограма опасни битови отпадъци събраха в Русе

Общо 316,8 килограма е количеството опасни битови отпадъци, предадени от русенци в мобилния събирателен пункт, който беше в града на 20 и 21 май. Събрани са опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; разтворители; киселини; основи; фотографски и химични вещества и смеси; бои, мастила, лепила; луминесцентни тръби и други остатъци съдържащи живак; лекарствени продукти.

Акцията по събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата има за цел да както да стимулира хората да събират разделно, така и тези отпадъци да бъдат третирани според вида си и да не попадат в околната среда.

Организаторите от отдел „Екология“ на Община Русе отчитат, че с всяка изминала година се повишава екологичната култура на русенци и съобщават, че следващите дати за организиране на мобилен събирателен пункт в Русе са 16 и 17 септември 2020 година.

Сподели:

Още новини от деня