Повече от 600 000 нуждаещи се ще получават храни и материална подкрепа в периода 2021-2027 г.

Повече от 600 000 нуждаещи се ще получават храни и материална подкрепа в периода 2021-2027 г.

Повече от 600 000 нуждаещи се ще бъдат подкрепени по Програма за храни и основно материално подпомагане за периода 2021 – 2027 г. Това предвижда проектът й, който е публикуван за обществено обсъждане. Програмата е насочена към преодоляване на материалните лишения, бедността и социалната изолация сред най-уязвимите групи в обществото.

Според разчетите най-малко веднъж годишно пакети с основни хранителни продукти и хигиенни материали ще получават повече от 530 000 лица с ниски доходи и в затруднена ситуация – хора с увреждания, възрастни, многодетни семейства, представители на малцинствени групи и др.

Програмата предвижда подкрепа и за деца от бедни и уязвими семейства. За повече от 10 000 новородени ще бъде осигурено материално подпомагане с най-необходимите бебешки продукти. Помощта е предназначена за деца от семейства с ниски доходи, деца в риск, както и за деца, настанени в приемни семейства, потребители на социални услуги, деца на майки, жертви на насилие и други.

За повече от 10 000 деца до 3-годишна възраст ще бъде осигурена пълноценна храна, а в допълнение за семействата им ще бъдат търсени устойчиви решения, за да се ограничи предаването на бедността между поколенията. Над 50 000 лица, които поради бедност и изолация не могат сами да осигуряват прехраната си, ще получават целогодишно топъл обяд.

Общият бюджет на Програмата за храни и основно материално подпомагане за периода 2021 – 2027 г. е 411 702 215 лв. Финансирането се осигурява от Европейски социален фонд + и националния бюджет. Проектът на програмата е публикуван на портала за обществени консултации www.strategy.bg: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6193.

Сподели: