пламен-рашев

Повече средства ще има за облагородяване на междублокови пространства през 2024 г.

По време на гласуването на бюджета на Община Русе за 2024 г., общинските съветници на МК „БСП за България“ обърнаха внимание и върху фонда „Граждански инициативи“. Според групата на социалистите тук също е необходимо да се преразгледа сумата за безвъзмездна финансова помощ. В момента тя е 300 лв., а тяхното предложение е да се увеличи на 600 лв. Така гражданите ще получат адекватна на икономическата ситуация помощ за качествено обновяване на междублоковите пространства.

„Фондът беше създаден 2021 г. именно, за да стимулира русенци да работят съвместно с Общината и да бъдат пряко ангажирани във формирането на модерния и красив облик на град по техен вкус. Общината прави всичко възможно, за да поддържа градската среда и да я подобрява. Да, това е един постоянен процес, който не се случва веднага на секундата, а поетапно. Виждаме много места как се променят благодарение на инвестиционните дейности по обновяване на облика на града ни. И тук гражданите могат да се включат чрез граждански инициативи като подобрят своите междублокови пространства. Ще работим активно да подпомогнем повече инициативи в общината да бъдат реализирани и така да направим една значителна крачка напред към реализацията на визията за модерен, европейски Русе “, каза Пламен Рашев, председател на групата на МК „БСП за България“.

Предложението ще влезе в сила след промяна в Правилника в края на март. Желаещите да кандидатстват за финансиране трябва да попълнят документи и да ги входират в Информационния център на Община Русе (пл. Свобода №6). Повече за документите и условията, на които трябва да отговарят проектите, ще намерите в правилника за кандидатстване на сайта на Община Русе – https://obshtinaruse.bg/fond-grazhdanski-initsiativi

Сподели: