община русе

Повишената заболеваемост от варицела и скарлатина обсъждаха в Русе

Проведена е работна среща на медицинските специалисти от здравните кабинети към детски градини и училища. На нея бе проведен инструктаж на директорите на детски ясли и медицинските сестри по повод постъпило писмо от РЗИ-Русе с указания за предприемане на мерки и действия, във връзка с повишаване заболеваемостта от варицела и скарлатина. Медицинските специалисти и директори на детски ясли бяха запознати с Оперативния план за борба с грип и остри респираторни заболявания на област Русе 2023 г.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за свършеното през седмицата в ресор „Хуманитарни дейности“.

Здравните медиатори консултираха 17 лица за рисковете от затлъстяване в ранна детска възраст, както и за превенция на заразяване с инфекциозни заболявания и взеха участие в информационна среща на тема „Ваксини и ваксинопрофилактика“ с експерт от РЗИ.

Експертите на Превантивно- информационния център проведоха сесии с 50 деца в ОУ „Отец Паисий“ на тема „Наркотиците – модерните убийци“, както и две срещи с 21 ученици в ПГИУ „Елиас Канети“ на тема „Аз и другите. Добре ли се познаваме“. Проведен бе и интегриран открит урок на тема „Превенция срещу употребата и злоупотребата на наркотични вещества“.

Експертите на Превантивно-информационния център проведоха информационна среща с 30 медицински специалисти от здравните кабинети в училищата и двама здравни медиатори на Община Русе с цел сътрудничество и по-добра информираност.

Сподели: