Повишение на заболяемостта се наблюдава при ентероколитите и ротавирусните ентерити в област Русе

Чревните инфекции в област Русе са 606 случая (229,72‰оо) при 537 случая (261,71‰оо) за същия период на миналата година, което показва повишение на заболяемостта през настоящия отчетен период. Повишение на заболяемостта се наблюдава при ентероколитите и ротавирусните ентерити. В групата на чревните инфекции ентероколитите имат най-голям относителен дял – 70,0%, следвани от ротавирусни ентерити – 26,90%, салмонелози – 2,64%, колиентерити – 0,50%.Салмонелози…

Код на новината : *120011.html

    

Сподели: