къщички базар пазар площад русе център мартенски коледен

Повторен търг ще има за отдаването на 3 павилиона от бъдещия мартенски базар в Русе

Повторен публичен търг с явно наддаване ще се състои на 08.02.2019г. от 13,30 часа в  Община Русе, пл.„Свобода“№6, етаж 3, Заседателна зала за отдаване под наем от 11.02.2019 г. до 03.03.2019 г. включително, на преместваеми обекти –  частна общинска собственост–павилиони за търговска дейност с номера 27, 29 и 31, всеки с площ от 4,00 кв. м, монтирани върху част от терен – публична общинска собственост, в гр. Русе, зона „Б“ (площад „Свобода“), съгласно подробна схема, утвърдена от Главния архитект на Община Русе и Разрешение за поставяне №125/09.10.2018 г. в организиран Мартенски базар, с начална тръжна наемна цена – 252,00 лв. без ДДС за всеки обект, стъпка на наддаване– 25,00 лв. и депозит за участие – 50,40лв.

Сподели:

Още новини от деня