Подбран е персонал за Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в община Русе

Проведе се подбор на персонал за проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2- предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в община Русе“ по сключен административен договор BG05М9ОР001-2.090-0020-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ. Обявен е конкурс за частни доставчици за предоставяне на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция.

Изготвена Програма на Община Русе за достъпна среда на гражданите 2022-2025 с цел осигуряване на равнопоставеност и свободно придвижване на лица с увреждания.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков в ресора „Хуманитарни дейности“ за отминаващата седмица.

Изготвен бе доклад и заповед за отпускане на еднократна финансова помощ на 13 лица, подали заявления през месец май 2022 г., по реда на Наредба №21 за раждане на второ дете и близнаци.

Сподели: