Тетово-нива-бали-залез

Подготвена е документацията за две тръжни процедури за отдаване по наем на земеделски земи общинска собственост

Подготвена е документацията за две тръжни процедури за отдаване по наем на земеделски земи общинска собственост. На 08.08.2023 г. ще се проведе публичен търг с явно наддаване за 80 броя земеделски имоти, находящи се в землищата на с. Просена, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода, гр. Русе, с. Ново село, с. Басарбово, с. Николово и гр. Мартен, а на 17.08.2023 г. предстои да бъде проведен търг за отдаване по наем на 25 броя имоти – пасища и мери – общинска собственост, находящи се в землищата на с. Басарбово, с. Просена, с. Бъзън, с. Тетово, с. Ново село и с. Николово.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

Сподели: