Подготвени са документи за разпределение на средства по Постановление на Министерски съвет №213  по Национална програма „Отново заедно“

Подготвени бяха документи за разпределение на средства по Постановление на Министерски съвет №213  по Национална програма „Отново заедно“, ПМС №223 за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на децата и учениците и ПМС №233 по Програма Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници.

Проведено бе заседание на комисията по Раздел I Подпрограма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства, модернизиране на материалната база и осигуряване на достъпна архитектурна среда в общинските детски градини“ от утвърдената Общинска образователна програма (2022 – 2025).

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица в ресор „Хуманитарни дейности“.

Разработени бяха проекти за формули по Решение на Министерски съвет № 540 за разпределение на средствата по ПМС №232 за финансиране на дейностите в училищното и предучилищното образование.

Сподели: