Подготвени са списъци за подлежащите на прием в първи клас по съответните райони

Подготвени са списъци за подлежащите на прием в първи клас по съответните райони.

Проведена е работна среща с директори на детски ясли относно класираните деца, информиране на наличните свободни места в детски ясли, както и административни въпроси.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Изготвен е годишен отчет по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в образователните институции;

Проведена е церемонията за награждаване на деца с изявени дарби за 2022 г. Продължава провеждането на ученически игри за учебната 2022-2023 г.

Сподели: