пазар-цветя-павилиони

Подготвени са търгове за отдаване под наем на общински терени за преместваеми обекти в Русе

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                   

Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от Главния архитект на Община Русе. Схемите за поставяне са обща и подробни, и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.                  

Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до десет години след решение на Общински съвет – Русе.

Предстои на 19 май общинските съветници да дадат своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за кафе-бар, с площ 27,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Възраждане“, ул. „Митрополит Григорий“, срещу бл. „Тулча“, т. 481 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 154,00 лв. (Сто петдесет и четири лева) без включен ДДС.

2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, ядки, пуканки и царевица, с площ 2,00 кв. м, в гр. Русе, Парк на младежта, до заведение „Кенор“, елемент на ПУП за Парк на младежта в гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 112,00 лв. (Сто и дванадесет лева) без включен ДДС.

            3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки, с площ 2,40 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Здравец – изток”, ул. „Рига” и ул. „Будапеща“, т. 1524 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 28,00 лв. (Двадесет и осем лева) без включен ДДС.

            4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, с площ 2,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. „Чипровци“, т. 4475 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена –23,00 лв. (Двадесет и три лева) без включен ДДС.

5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за заведение за обществено хранене, с площ 19,62 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Възраждане-Юг“, ул. „Тулча“, срещу покрития пазар, т. 1403 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 112,00 лв. (Сто и дванадесет лева) без включен ДДС.

            6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №6, с площ от 6,00 кв. м, в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

            7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №8, с площ от 6,00 кв. м, в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

            8. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №9, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

            9. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №6, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

            10. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №7, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

            11. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилионза бърза закуска, с площ от 9,00 кв. м, в гр. Русе, на ул. „Проф. Д. Баларев“, т. 2487 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 69,00 лв. (Шестдесет и девет лева) без включен ДДС.

/снимката е архивна и илюстративна/

Сподели: