Лекция пред студенти и преподаватели от Нов български университет ще изнесе днес директорът на Русенския музей проф. Николай Ненов

Подготвено е придобиването на ново оборудване за обектите на Регионален исторически музей – Русе

Постъпил е доклад от директора на Регионален исторически музей – Русе за корекция в бюджета на музея за закупуване на: дренажна помпа за пречистване на водата в аквариумите и генератор за нуждите на „Екомузей с аквариум“; шест броя климатици, от които 4бр. за администрация на РИМ-Русе, 1 бр. за къща – музей „Градски бит“ и 1бр. за „Исторически музей“. За правилното съхранение на инвентара е необходим кондензационен изсушител за къща – музей „Градски бит“. Към доклада има приложени оферти. В дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“ – дофинансиране, § 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, се създават следните обекти:

– „Потопяема дренажна помпа“ – 1 765 лв.

– „Генератор /бензинов монофазен/“ – 1 700 лв.

– „Климатик 12 000 BTU”- 3бр.“ – 5 409 лв.

– „Климатик 9 000 BTU” – 1 551 лв.

– „Климатик 18 000 BTU -2бр. – 5 802 лв.

– „Кондензацонен изсушител с капацитет 45.6l/24h – 2 160 лв.

Средствата в размер на 18 387 лв., се осигуряват от §1015 „Материали“ на същата дейност. Общинските съветници в Русе ще гласуват предложението на кмета на Община Русе Пенчо Милков за корекция в бюджета на общината за 2023 година на 21 декември.

Сподели: