Община Две могили с Коледна украса

Подготвен е основният ремонт на няколко улици в град Две могили

Подготвен е основният ремонт на няколко улици в град Две могили. Това са:

 • ул. „Иван Вазов“, с обхват от ул. Ст. Терзиев до кръстовище с ул. Петър Берон  (без кръстовището)
 • ул.“ Вит“, с обхват от ул. Тимок до кръстовището с ул. Дунав
 • ул. „Никола Вапцаров“  от бул. България (без кръстовище) до ул. Видин

Пътната настилка на улиците е силно компрометирана. Асфалтовите пластове (там където има налични такива) са износени, настилката е  разрушена частично, като се наблюдава наличие на единични и мрежовидни пукнатини, дупки, неравности, слягания и т.н. В част от участъците пътната основа е в сравнително добро състояние, като в отделни зони се наблюдават слягания и неравности.

По част от улиците има съществуващи бордюри и тротоарна настилка с променлива ширина, съгласно имотните граници, която е в много лошо състояние и следва да се предвиди подмяна. В други участъци и улици липсват изцяло съществуващи тротоари и бордюри.

Хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация са силно амортизирани, а на места изцяло липсват.

 • ул. „Иван Вазов“,
 • приблизителна дължина 77м;
 • габарит на уличното платно приблизително 4м ;
 • липсват съществуващи бордюри и  тротоарна настилка;
 • ул.“ Вит“,
 • приблизителна дължина 150м;
 • габарит на уличното платно приблизително 4,2-5,2м;
 • липсват съществуващи бордюри и  тротоарна настилка;
 • ул. „Никола Вапцаров“ 
 • приблизителна дължина 260м;
 • габарит:
 • участък – дължина приблизително 72м с габарит 19м,
 •  участък – дължина 63м. с две платна 2 х 5м и затревен остров между тях около 9м.
 • бордюри и тротоари:
 • в участъка м/у бул. България и ул. Дунав – има съществуващи бордюри от двете страни, в лошо състояние, както и около острова; има съществуващ тротоар от двете страни с габарит 2,0-3,0м. в лошо състояние
 • в участъка м/у ул. Дунав и ул. Видин – има съществуващи бордюри от двете страни в лошо състояние и съществуващ зелен тротоар двустранно с габарит 1,5-3,0м.

Предстои основен ремонт на пътната настилка и тротоарите с монтаж на нови бордюри с осигуряване на условие за достъпност на градската среда /понижаване на бордюрите с тактилни плочи при заустването на улиците и пешеходните пътеки/.

Приблизителната стойност на ремонта е около 332 хил. лева без ДДС.

Сподели: