Подготвен е план за действие на Община Иваново за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2024 – 2027 година

Подготвен е план за действие на Община Иваново за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2024 – 2027 година. Той ще бъде приет от общинските съветници в Иваново по време на редовното им заседание през месец май. Проектът на документ е изготвен в съответствие с приетата Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030).

Сподели: