Подготвен е проект за авариен ремонт на улици в Две могили

Подготвен е проект за авариен ремонт на улици в Две могили. Целта на инвестиционния проект е възстановяване техническите характеристики на земното легло, трошенокаменната настилка и асфалтобетоновото покритие на разрушените улици.

Предлаганите за авариен ремонт улици са с незадоволително и лошо техническо състояние. Общата им дължина е приблизително 780 м. и окончателно ще бъде определена след изготвяне на техническия проект и изготвянето на количествени и количествено стойностни сметки. Ширината на уличните платна е 6 м. за ул. „Христо Ботев”, 5,5 м. за ул. „Безименна” и ул. „Чипровци”. Необходимо е премахване на тревната растителност и възстановяване на габарита на ул. „Чипровци” с последващо възстановяване на трошенокаменната настилка и асфалтобетоново покритие.

За другите две улици ще бъде премахнато компрометираното асфалтобетоново покритие, ще бъде възстановена трошенокаменната настилка и положен нов асфалтобетон. Общата стойност на проекта е 703 047,23 лв., като ще се кандидатства пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВПМС).

Сподели:

Още новини от деня