Подготвен е ремонт на линеен отводнител в Николово

Извършен е оглед на отводнително съоръжение (линеен отводнител) в с. Николово при кръстовището между ул. „Христо Ботев“ и ул. „Васил Левски“. За изпълнение ще бъдат възложени следните дейности: почистване на коритото на отводнителния канал, демонтаж на съществуващи метални решетки, изработване и монтаж на нови. След почистването, ще се прецизира необходимостта от ремонт на бетоновите елементи на отводнителя.

Сподели: