Подготвя се изграждане на съоръжения против заливане на терминал Русе - запад при високи води на Дунав

Подготвя се изграждане на съоръжения против заливане на терминал Русе – запад при високи води на Дунав

Сподели: