Подготвя се новият план - прием в Русенска област за 2024/2025 година

Подготвя се новият план – прием в Русенска област за 2024/2025 година

Една професионална паралелка е била закрита в Русенско през настоящата учебна година, това обяви началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева по време на заседание в Областната администрация на постоянната комисия по заетост, водено от областния управител Данаил Ковачев. До закриването на паралелката се е стигнало след липса на интерес и след четвъртия етап на класиране. Става дума за специалност „Електрообзавеждане на производството“, професия „Електромонтьор“ в Средното училище с професионални паралелки „Васил Левски“ във Ветово. Припомняме, че през тази учебна година учениците след 7 клас в областта се обучават в общо 66 паралелки, от които преобладаващата част или 42 са професионалните. Останалите 24 са профилирани. През учебната 2023/2024 година бяха реализирани и пет нови специалности, в които се обучават общо 65 ученици. Това са говедовъдство в Професионалната гимназия по селско стопанство в Две могили „К. А. Тимирязев“, компютърни мрежи в Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, художествена тъкан в Професионалната гимназия по облекло „Недка Ив. Лазарова“, промишлена електроника в Професионалната гимназия по транспорт и пространствен дизайн в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“. Същевременно в защитени специалности се обучават 111 ученици, а в такива с очакван недостиг над 330. В дуална форма на обучение са 175 ученици от 13 специалности.

Колкото до бъдещия план-прием Ковачев поиска по-голяма активност от страна на бизнеса, за да може да се отговори адекватно на техните потребности, а също и да се осигури сигурна заетост на завършващите. Според областния управител е много важно да се постигне балансиран план-прием, който да отговаря на очакванията на всички страни.

Целевата стойност за област Русе, определена от Министерството на образованието и науката, за паралелките след 7 клас за 2024/2025 година е 65, като отново около 40 се предвижда да са професионалните. До 15 януари тази година директорите на училища трябва да представят в Регионалното управление на образованието мотивирани предложения за държавния план-прием в поверените им училища. До 15 февруари пък е необходимо да се съгласува обобщеното предложение за план-прием от комисията по заетостта към Областния съвет за регионално развитие.

Сподели: