Започна ремонтът на 35 - километровият път между Писанец - Ветово - Глоджево и Кубрат

Подготвя се почистване на коритото на река Бели Лом в участъка на урбанизираната територия на с. Писанец

Подготвя се почистване на коритото на река Бели Лом в участъка на урбанизираната територия на с. Писанец. Община Ветово не само ще инвестира в почистване на коритото на р. Бели Лом от тиня,  компрометирано от вредното въздействие на водите в участъка на урбанизираната територия на с. Писанец с обща дължина 250 м. Предстои изчистване на дървесна растителност и храсти по двата бряга на реката. Ще се използва верижен багер в целия разглеждан участък с различна интензивност.Ще бъдат изградени и предпазни диги /при необходимост/ в урбанизираната територия на селото.

Сподели: