Още швейцарски тролейбуси тръгнаха по русенските улици

Подготвя се предоставяне на паричен заем за закупуване на 12 употребявани тролейбуси в Русе

В Отдел „Стопански дейности и анализи“ на Община Русе през тази седмица е разгледан и обсъден  бизнес план за 2021 г. на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, прогнозен паричен поток за 2021 г. и допуски към него, във връзка с изготвяне на предложение за предоставяне на паричен заем за закупуване на 12 употребявани тролейбуси.

сн. Архив

Сподели: