Подготвя се процедурата за присъединяване на паркинга към новия мюсюлмански гробищен парк в Две могили

По отношение на мюсюлманския гробищен парк и неговото състояние кметът на Община Две могили Божидар Борисов коментира в отговор на питане на общинския съветник Мехмед Мехмедов: „Миналата седмица направихме среща с геодезист, който обслужва фирмата, която ще ни бъде предоставена на терен. Към настоящия момент се извършва делбата на имота фирмата – геодезист, която ще ни предостави. Оттам нататък ще бъде закупен този парцел и след това ще минем към процедура на присъединяване на имота към новия гробищен парк. Когато минем през всичко това, ще преминем към геодезическото заснемане на целия гробищен парк наново, тъй като трябва да бъде входиран в агенцията по кадастъра и тогава ще може да бъде използван и паркингът, който ще бъде присъединен към гробищния парк.“

Сподели: