гробище чародейка русе

Подготвя се разширението на двата гробищни парка в Русе


Работи се и по разширяването на двата гробищни парка, като ГП „Чародейка” вече е на ниво одобрение от Общинския съвет. За новия парцел в ГП „Басарбово” се налага промяна на предназначението на земеделска земя, което изисква допълнително финансиране.

На проведена работна среща през м. септември 2020 г. между кмета на Община Русе, ръководството на ОП „Обреден дом – Русе” и представители на траурните агенции и каменоделските фирми на територията на Община Русе се дадоха предложения за промени в посока облекчаване контактите с гражданите. В тази връзка се работи и по създаване на нов публичен регистър, който ще даде възможност на заинтересованите лица дистанционно да правят справки, да заявяват услуги по благоустрояването и поддръжката на гробните места, както и да плащат за откупуването им. За да се реализират тези идеи, се налага актуализиране на нормативната база.

За целта се подготвя промяна на действащата в момента
Наредба №13/17.07.2014 г. на Общински съвет – Русе.

В ГП „Чародейка” от години се продават нерегламентирано цветя и не се заплаща никаква такса на Община Русе за това. В момента се работи по организирането на търг за отдаване под наем на 3 места за продажба на цветя, с което се очаква да се реализира приход около 1400 лв. годишно.

Ще се работи съвместно с другите общински предприятия – Комунални дейности и Паркстрой, за да се постигне целта ни – гробищните паркове да са чисти и да представляват достойно място за починалите ни близки.

Сподели: