чилнов

Подготвя се реконструкция, модернизация и обновяване на народно читалище „Светлина – 1927“ в село Чилнов

5000 лева без ДДС ще вложи Община Две могили в избора на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за строеж “Реконструкция, модернизация и обновяване на народно читалище „Светлина – 1927“ село Чилнов. Става въпрос за координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с изискванията на нормативната уредба и договора за строителство.

През лятото на 2022 година е сключен договор на стойност приблизително 266 хил. лева за реконструкция, модернизация и обновяване на народно читалище „Светлина – 1927“ в село Чилнов.

Сградата е на 2 етажа с РЗП 930 м2. Общият обем на строежа е 3 420 м3.

Конструкцията е клетъчна, монолитна, двуетажна с между – етажни таванско подови стоманобетонни плочи. Външните и вътрешни стени се изпълняват от силикатни решетъчни тухли с дебелина 30 и 25см, двустранно измазани с вароциментов разтвор с дебелина 20 мм.
Стоманобетонна плоча за пода е с дебелина 30 см и дебелина на бетоновото покритие 20 мм. Стоманобетонни колони са с размери 50/25 см. Дървената покривна конструкция е четирискатна с наклон 45 %.

Предстои демонтаж на стария и монтаж на нова покривна конструкция, подмяна на ВиК и ел. инсталации, осветлението, подмяна на дървената дограма с PVC. Ще се извърши пребоядисване на вътрешността и ремонт на съществуващото дюшеме, ще се постави гранитогрес на места, монтира окачен таван.

Сподели: