Подготвя се реконструкция на компроментирани участъци от водопроводната мрежа в Сваленик

Подготвя се реконструкция на компроментирани участъци от водопроводната мрежа в Сваленик /Община Иваново/. Водопроводната мрежа е изградена в средата на миналия век, като са използвани основно етернитови и метални тръби. Поради дългия период на експлоатация тръбите са с изтекъл амортизационен срок. Това е основната причина за честите аварии и много течове. Няма измерване на точното количество на водата и загубите достигат над 60 %. За да реши проблема, Община Иваново е кандидатствала пред МРРБ за отпускане на целеви средства за ремонт в размер на около 2 млн. лева. За започване на процедурата е необходимо първоначално финансиране от бюджета на Общината. 1200 лева ще се дадат сега за подготовката на проект.

Сподели:

Още новини от деня