Подменят елементите от информационните табла на спирките в Русе

Подменят елементите от информационните табла на спирките в Русе

Периодично се извършват проверки относно изправността на електронните информационни табла по спирките на МГОТ. През отминалата година се извърши се подмяна на 99 батерии на общо 33 ЕИТ. Дори днес продължава подмяната в района на ОЗК Арена.

Сподели: