19 получиха почетния знак на Община Бяла днес

Подобряват енергийната ефективност на НУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Бяла

Над 76 хил. лева отделя Община Бяла за подобряване енергийната ефективност на НУ „Св. Св. Кирил и Методий” . Сградата на училището е с две етажни нива- основно и полуподземно. Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонна, състояща се от колони, греди и пояси. Ограждащите стени са от тухлена зидария на варо-пясъчен разтвор, с вътрешна и външна мазилка, без положен топлоизолационен слой. Покривът е многоскатен с външно отводняване чрез улуци. Външната дограма на сградата е два вида. Първият вид е дървена слепена с единични остъкляване, а вторият вид е дървена двукатна с единични стъкла.

Отоплението на сградата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий” се осъществява чрез локална котелна инсталация, която е монтирана през 1989 г. За сградата на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” е направено обследване за енергийна ефективност в съответствие с изискванията на Наредба № Е-РД-04-01/22.01.2016 г. Изчислителния метод включва изчисления за: топлинните загуби на сградата, когато се отоплява при постоянна температура; годишната потребна топлина за поддържане на определени нормативни температури в сградата; годишна потребна енергия за отоплителната система на сградата. В резултат от моделното изследване на сградата, като най-наложителни и подходящи към момента се считат мерките с най-голям принос към намаляване на енергопотреблението и експлоатационните разходи, както и повишаване комфорта на средата на живот. Най-необходимите енергоспестяващи мерки са следните: топлинно изолиране на външни стени; топлинно изолиране на покриви; подмяна на външни дограми.


Сградата е със застроена площ 595,00 м2 и обща разгъната площ 1 190,00 м2.

Строително монтажните работи се състоят в демонтаж на дървената дограма, доставка и монтаж на PVC дограма, подмазване, изкърпване на шпакловката, направа на фасадна топлоизолация, ремонт покрив, подмяна на улуци и водосточни тръби. От външна страна по фасадните плоскости се полага топлоизолационна интегрирана система както следва:

  1. Фасадни топлоизолационни плочи ЕPS-P с дебелина 10 см за цялата площ, вкл. минерална мазилка.
  2. Стъклотекстилна алкалоустойчива мрежа, фиксирана с дюбели.
  3. Лепилна и шпакловъчна маса.
    Прозорците и външните врати са от PVC дограма минимум 4 камерна, с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло.
  4. Предвижда се полагане на минерална цветна мазилка влачена по фасада, по цокъл на указаните места – съответна облицовка.
  5. Дъждовните води ще се отвеждат посредством улуци, събирателни казанчета и отводнителни тръби от поцинкована ламарина с РVС покритие.


Ремонтът трябва да се изпълни за 2 месеца.

Сподели: