карапчански

Подписан е договорът за основен ремонт на бул. „Трети март“ и Сарайския мост

Вчера в град Кълъраш зам.-кметът по европейско развитие в Община Русе Страхил Карапчански подписа договора за финансиране на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“. Проектът, който Община Русе като водещ бенефициент ще реализира в партньорство с Окръжен съвет – Гюргево, се финансира по Програма „Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1 „Един добре свързан регио?005cr „, Специфична цел 1.1 „Подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на трансграничните транспортни системи за осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T“. Продължителността му е 36 месеца.

Основната дейност, предвидена по проекта за Русе, предвижда реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март“, в това число и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел „Сарая“, гр. Русе, осъществяващ директна връзка с коридор 9 от TEN-T мрежата. В румънската си част проектът предвижда закупуване на оборудване за „Пътна администрация“, „Гранична полиция“ и „Пътна полиция“ към Окръжен съвет – Гюргево. Проектът включва още изготвяне на обща стратегия за безопасност на движението в трансграничния регион Русе-Гюргево и провеждането на съвместна осведомителна кампания по темата, която ще бъде реализирана в партньорство със съответните заинтересовани институции от двете страни на границата.

Общата стойност на проекта за двата партньора е 13 634 196,82 лв., като финансовите средства за Община Русе са в размер на 8 798 803,03 лв.

С реализацията на този проект, Община Русе ще продължи своята активна политика за подобряване на достъпността и цялостна рехабилитация на пътната мрежа в града. Всички четири проекта, депозирани от Община Русе по Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния–България 2014 – 2020 г.“, бяха одобрени за финансиране. Партньори от румънска страна са администрациите на Община Гюргево и Окръжен съвет – Гюргево.

сарайски мост
Сарайски мост, сн. Гугъл Карти
Сподели:

Още новини от деня