Подписан е договор за сътрудничество между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Chulalongkorn University

Подписан е договор за сътрудничество между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Chulalongkorn University

На 25 ноември 2022 година в Банкок, Тайланд се подписа Меморандум за сътрудничество между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Chulalongkorn University (CU). Меморандумът бе подписан двустранно от Ректора на Русенския университет академик Христо Белоев и проф. Supot Teachavorasinskun, декан на Инженерния факултет на CU. На срещата присъстваха делегации от двата университета като от страна на Русенския университет бяха проф. д-р Пламен Даскалов и доц. д-р Цветелина Георгиева а от CU – проф. Paisan Kittisupakorn, декан за планиране и бюджет, проф. David Banjerdpongchai, зам. декан по иновации, обучение и наука и проф. Sirikanya Singcuna от факултета по Химични технологии. Към този меморандум се пристъпи след почти три годишна съвместна дейност на екипи от преподаватели по проект ASEAN Factori 4.0, финансиран по програма Еразъм+.

Двата университета се споразумяха за общи активности в областта на обучение на студенти от инженерни специалности, научни изследвания и иновации.

В меморандума беше договорено сътрудничество в дейности като: двустранни мобилности на студенти и преподаватели, участия в общи проекти и публикации, съвместни научни форуми и събития и др.

По време на церемонията на подписване бяха представени двата университета и бяха разменени университетски и национални символи.

Б.Р. Университетът от Банкок е в топ 250 вуза ва света, като за сравнение, единственият български университет в топ 1000 е Софийският, който е между 500 – 600 място.

Сподели: