Община Русе с украса по повод 1 март

Подписан е общински Колективен трудов договор за работещите във функции „Здравеопазване” и „Социални дейности”

Подписан е общински Колективен трудов договор за работещите във функции „Здравеопазване” и „Социални дейности” – държавно и местно финансиране на текущия бюджет на Община Русе с Регионалния съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ Русе, представляван от Боянка Димитрова – областен координатор и Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – Русе – представляван от председателя Кирил Черкезов.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Проведе се заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги, на което се представи изготвеният Анализ на потребностите на социални услуги, на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, както и Предложението за планиране в община Русе на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Финансово са подпомогнати 14 родители за раждане на второ дете и едно семейство за раждане на близнаци, по Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе.

Сподели: