Подполковник о.з. Владимир Димов е изключен от редовете на РСОСЗР-Русе

С Решение на Управителния съвет на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Русе по т.4 от Протокол № 4/21.07.2018 г., на основание чл.14, ал.3, във връзка с чл.11 от Устава на РСОСЗР – Русе за системно и грубо нарушаване на Устава при наличието на виновно поведение подполковник о.з. Владимир Димов беше изключен от редовете на РСОСЗР – Русе

Решението беше взето след представените от него неверни факти и опит за заблуждаване на общественото мнение, относно дейността и собствеността на РСОСЗР гр. Русе по Българското национално радио на 27.03.2018 г.

В резултат на това му непристойно поведение членовете на съюза изразиха своето възмущение относно неговите действия и поради тази причина в Управителния съвет бяха внесени искания от всички общински организации, с изключение на тази в Русе, за изключването на подполковник о.з. Димов от редовете на РСОСЗР-Русе.

Всъщност той отдавна е получил отговори на всички повдигнати от него въпроси на специално заседание на Управителния съвет и на Регионалната контролна комисия в негово присъствие, и въпреки това си позволи публично в медиите и с писма до всички възможни институции да разпространява измислени твърдения, неотговарящи на действителността и целящи единствено и само да се урони престижа и достойнството на съюза.

Съобразявайки се с исканията на болшинството от членовете на съюза, за системно и грубо нарушаване на Устава при наличието на виновно поведение Управителния съвет реши да прекрати членството на подполковник о.з. Владимир Димов в РСОСЗР -Русе.

Съгласно Устава на сдружението членството в него е доброволно, но в същото време всеки член е длъжен да работи за издигане обществения авторитет на съюза, да пази доброто име на офицера и сержанта от запаса и резерва, да пропагандира и работи за достигане целите и задачите на Регионалния съюз.
Решението на Управителния съвет подлежи на обжалване пред редовното общо събрание на сдружението през 2019 г., чрез Регионалната контролна комисия.

Сподели:

Още новини от деня