съдебна палата русе

Подсъдим за неплащане на издръжки ги плати накуп и не беше наказан

Районен съд – Русе призна за виновен М. М. за неизплатени по 9 месечни вноски за всяко от децата му и, тъй като подсъдимият изплати цялото задължение, не му бе наложено наказание.

Мъжът е на 37 години и не е осъждан. Бил женен за свидетелката И. И. и имали две деца – момче и момиче. С решение на съда през 2021 г. бракът между съпрузите бил прекратен, упражняването на родителските права било предоставено на майката, а бащата бил осъден да заплаща месечна издръжка по 170 лв. за всяко дете. В периода м.април-м.декември 2021 г. той не превел нито една вноска, поради което И. И. подала жалба в прокуратурата. М. М. бил привлечен към наказателна отговорност за това, че през посочените месеци, след като бил осъден с решение, влязло в сила на 19.04.2021 г. да издържа свои низходящи – децата си, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – девет месечни вноски по 170 лева всяка за дете, всичко на обща стойност 3060 лева.

В заседанието пред Районен съд – Русе М. М. представи вносни бележки за изплатените издръжки за процесния период в общ размер от 3060 лв. Предвид това, както и, че не са настъпили други вредни последици за децата, бе признат за виновен по повдигнатото му обвинение, но не му бе наложено наказание.  

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд – гр. Русе.

Чл.183 (3) Наказателен кодекс: Деецът не се наказва, ако преди постановяване на присъдата от първата инстанция изпълни задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия. Тази разпоредба не се прилага повторно.

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Сподели: