съдебна палата русе

Подсъдим призна извършването на данъчно престъпление за над 300 000 лева

Време за прочитане: < 1 мин.

Състав на Окръжен съд – Русе призна за виновен М. Ц. в това, че като пълномощник, представляващ и управляващ „ЗОРА-88“ ЕООД – гр.Русе е извършил данъчно престъпление. През периода 07.03.2012г. – 14.06.2012г. в гр.Русе и в гр.Пловдив на три пъти избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в големи размери – данък върху добавената стойност в размер на 328 311.25 лева. При водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите, М. Ц. използвал документи с невярно съдържание.

Подсъдимият призна изцяло фактите по обвинителния акт и отказа да се събират други доказателства. Съдът уважи искането за съкратено съдебно следствие. В този случай, според Наказателно-процесуалния кодекс, съдът е задължен да намали размера на наказанието „лишаване от свобода“ с една трета.

Окръжен съд – Русе осъди М. Ц. на две години „лишаване от свобода“, което отложи за изпитателен срок от пет години, като отчете изключително дългия срок от извършване на деянието, надхвърлящ повече от два пъти установения критерий за разумен срок.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок.

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Сподели:

Още новини от деня