Община и Топлофикация заедно за въздуха на русенци

ПОД „Топлина“ АД придоби 1 492 988 акции от капитала на „Топлофикация Русе“ АД

Време за прочитане: < 1 мин.

ПОД „Топлина“ АД действащо от името и за смета на УПФ, ППФ и ДПФ „Топлина“, чрез сделки, чийто сетълмънт е на 12 март 2021 година, е придобило общо 1 492 988 обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас. В резултат на това ФДПО, управлявани от дружеството, притежават 1 492 988 броя акции, представляващи 5.27 % от гласовете в общото събрание на акционерите на „Топлофикация Русе“ АД. В резултат на сделките, правото на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество се променя от 0 на 5.27 %.

Акциите се притежават от управляваните от ПОД „Топлина“ АД пенсионни фондове, както следва:

УПФ „Топлина“ – 1 359 655 акции или 4.80 % от капитала,

ППФ „Топлина“ – 100 000 акции или 0.35 % от капитала,

ДПФ „Топлина“ – 33 333 акции или 0.12 % от капитала.

„Топлофикация Плевен“ АД, чрез сделки, чийто сетълмънт е на 9 март 2021 година е продало общо 1 473 333 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. В резултата на това дружеството притежава 26 875 818 броя акции, представляващи 94.80 % от гласовете в общото събрание на акционерите на „Топлофикация Русе“ АД. В резултат на сделките, правото на глас на „Топлофикация Плевен“ АД в общото събрание на акционерите на публичното дружество се променя от 99.99 % на 94.80 %.

Сподели:

Още новини от деня