Под 800 хил. лева са приходите от нощувки в местата за настаняване в Русенска област през декември

Под 800 хил. лева са приходите от нощувки в местата за настаняване в Русенска област през декември

През декември 2023 г. в страната са функционирали 2 229 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 63.6 хил. стаи и 132.0 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 0.2%, а броят на леглата в тях – с 3.0%.

Общият брой на нощувките е 995.8 хил., или с 2.9% повече в сравнение с година по-рано, като най-голямо увеличение – със 7.3%, се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 76.0% от общия брой нощувки на чужди и 46.1% – на български граждани. В 3-звездните са осъществени 16.4% от нощувките на чужди и 28.4% – на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 7.6 и 25.5%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 4.3% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 493.0 хил., като е отчетено увеличение при българските граждани със 7.5% и намаление при чуждите граждани с 4.6%. Нощувалите български граждани са 375.8 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 117.2 хил., със средно по 2.3 нощувки, като 76.5% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Общата заетост на леглата е 24.9%, като се увеличава с 0.3 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 33.9%, следват тези с 3 звезди – 24.4%, и с 1 и 2 звезди – 14.8%. Приходите от нощувки се увеличават с 19.8% спрямо същият месец на предходната година и достигат 89.7 млн. лв., като 62.2 млн. лв. са от български граждани, а 27.5 млн. лв. – от чужди граждани.

57 места за настаняване с 2 249 легла са функционирали в Русенска област през месец декември 2023 година. 69 299 са осъществените леглоденонощия. 12 581 са реализираните нощувки, като 2 948 от тях са на чужди граждани. 7 413 са пренощувалите лица за периода, от които 1 496 са чужденци. Приходите от нощувки възлизат на 777 хил. лева, като 219 хил. от тях са от чужди граждани.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдениетосе включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с 10 или повече легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели: