Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе припомни за правилата за безопасност през ловния сезон

Пожарникари спасиха къщи в Дряновец при пожар в нерегламентирано сметище

За изтеклото денонощие екипите на РДПБЗН – Русе са реагирали на 11 сигнала. При инцидентите не са пострадали хора, няма и отчетени нанесени материални загуби. Пожари без щети, възникнали в сухи треви и храсти, в стърнища и отпадъци, огнеборците са ликвидирали в: с. Баниска; в с. Дряновец, където е имало опасност да се пренесе пожара в жилищни постройки, тъй като е бил запален огън в нерагламентирано сметище в близост до дворовете на имотите, но след намесата на екипите са спасени всички къщи; в с. Острица в изоставен двор на имот; в гр. Сеново, където освен треви и храсти са горели и отпадъци в сметище; стърнище в с. Кривня, където пожарникарите са спасили залесен пояс; отново в гр. Сеново, където е горяла суха трева близо до постройки – бивша лечебница и склад за билки; в гр. Бяла, кв. „Освободжение“, където пожарът е възникнал от запалени от жителите отпадъци; отново горящо стърнище в землището на с. Каран Върбовка; запалени отпадъци в метален контейнер на бул. Съединение в Русе. Екип на ССОД към РДПБЗН – Русе е отработил и един сигнал за „опасни вещества и материали“ – оказали са съдействие с техника на ГКПП – Дунав мост, за проверка на радиационен фон на преминаващо превозно средство.

Сподели: