Поздравления по повод 75 години от създаването на Русенския университет чрез видеоконферентна връзка

Поздравления по повод 75 години от създаването на Русенския университет чрез видеоконферентна връзка

В деня на честването на 75-тата годишнина от създаването на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 12 ноември, 2020 ръководството, в лицето на ректора – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, председателя на общото събрание – проф. Велизара Пенчева и заместник-ректорите, проф. Кангалов, проф. Антонова, проф. Атанасова и проф. Даскалов,  получи поздравления по един необичаен начин, наложен от ситуацията на извънредна епидемиологична обстановка в страната. Чрез виртуалната платформа Биг Блу Батън, партньори и приятели на Университета поднесоха своите поздравления и изразиха задоволството си от досегашната ни съвместна работа и желанието да продължат и в бъдеще да провеждат изследвания, обучения и обмен на преподаватели и студенти и докторанти.

С поздравления се включи проф. Сладковски от Силезийския технологичен университет в Катовице, Полша, който сподели и видео обръщението на Ректора на университета, проф. дтн Мезик.  Казахският национален аграрен университет (КАЗНАУ) беше представен от зам.-ректора по международно сътрудничество проф. Аликанов и  проф. Музаферович от Инженерния факултет, които поздравиха Русенския университет с празника от името на ректора на КАЗНАУ, акад. Йесполов.  Академик Кешуов, председател на Научния производствен център за селскостопанско инженерство също поздрави чрез видео обръщение. С думи на уважение и приветствия към академичната общност се обърна и академик Владимир Булгаков от Киев, Украйна. От Румъния бе получено поздравление от доц. Маринеску – зам. ректор по международно сътрудничество  на Университет Данубиус.

Засвидетелстваното уважение от страна на партньорите на Русенския университет  бе повод за гордост и радост. 

Сподели: