сметище русе

Поискаха удължаване срока за експлоатация на депата за отпадъци в Две могили и Бяла

Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Борово / Бяла/ ще изпрати писмо до Министерството на околната среда и водите, в което ще се настоява за удължаване срока за експлоатация на депата за отпадъци в Две могили и Бяла. Това решение взеха представителите на общините, членуващи в сдружението на събранието си в Русе преди дни. Поводът стана писмо на МОСВ от 7 март тази година, потвърдено с писмо на РИОСВ – Русе от 11 септември тази година, в които се посочва, че е наложително извеждането на депата от експлоатация от 1 януари 2018 година, защото не отговарят на изискванията на 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година.

Във връзка с това са направени разчети за всички общини от сдружението да извозват отпадъците си на депа, които отговарят на европейските изисквания. Това обаче ще доведе до сериозно повишение на такса „Смет“. Общините не разполагат с необходимата техника за това. Не могат да се ползват и транспортните средства, закупени с безвъзмездната финансова помощ по ОП „Околна среда 2007 – 2013 година“, въпреки че въпросът е поставян многократно пред управляващия орган на ОПОС. С цел да не се утежнява бюджета на домакинствата, Община Бяла е предложила на Общински съвет – Бяла да гласува повишение от 4.5 промила на 5 промила ТБО още тази година. Кметът на Бяла Димитър Славов изрази становище, че без помощ от национално ниво не може да се реши проблема и затова настоя да се иска такава от МФ и МОСВ.

Новина е, че скоро ще стартира изграждането на регионалното депо за отпадъци, но с нов изпълнител, посочи зам. – кметът на Община Бяла Евгени Димов. Идната седмица ще бъде подписан окончателния протокол на комисията и издадено решение за избор на изпълнител, уточни Димитър Славов.

сн. Архив

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"