Покривът на сградата, където ще се помещава музея "Беленски мост на Кольо Фиченто", е изцяло завършен

Покривът на сградата, където ще се помещава музея „Беленски мост на Кольо Фиченто“, е изцяло завършен

Покривът на сградата, където ще се помещава музея „Беленски мост на Кольо Фиченто“, е изцяло завършен. Положена е изолация по всички фасади. Изпълнена е мазилка, където е предвидено по проект, а на останалите страни са монтирани профили за окачена конструкция. Вътре също се работи усилено. ОВК, ЕЛ и ВиК инсталациите на кота +0,00 са завършени. Изпълнява се конструкция за окачен таван.

Сподели: